Resultaten Hadj Enquête 2013. Zijn we tevreden over de Reisbureaus?

Nationale Hadj Enquête 2013In 2013 hebben wij naar een paar duizend mensen op onze email lijst en op Facebook een Hadj enquête gestuurd, bestaande uit een aantal vragen gericht aan diegenen die dat jaar de Hadj hebben verricht.

De ±100 mensen die uiteindelijk de enquête hebben ingevuld bestonden voor 63% uit mannen en voor 37% uit vrouwen. Qua leeftijd bestond deze groep voor 26% uit personen tussen 26 en 35 jaar oud en voor 43% uit personen ouder dan 45 jaar.

Offertes

Iets meer dan de helft heeft maar één offerte aangevraagd en vervolgens de keuze voor een reisbureau gemaakt. Dit kan er op wijzen dat een groot gedeelte het liefst in zee gaat met een reisbureau wat bij hem of haar bekend is. Dit percentage ligt waarschijnlijk iets lager bij de jongeren, aangezien zij in de meeste gevallen kritischer zijn en via het internet meerdere offertes aanvragen, alvorens een keuze te maken.

De meeste offertes zijn aangevraagd bij El Harameen uit Amsterdam (15%) en Mekka Reizen uit Rotterdam (17%). Van alle deelnemers aan de enquête die een offerte hebben aangevraagd heeft 35% binnen één dag een antwoord gekregen en heeft slechts 3% nooit iets van het reisbureau vernomen.

Iets meer dan een kwart van alle ondervraagden geeft aan niet akkoord te zijn gegaan met de initiële offerte en in 40% van deze gevallen werd de hoogte van de prijs als reden opgegeven.

Ondanks dat 26% zich niet kon vinden in de prijs van de offerte is 89% van deze groep alsnog op Hadj gegaan via een ander reisbureau. Slechts 11% heeft er voor gekozen om vanwege financiële redenen de Hadj dit jaar niet te verrichten.

In de periode dat de Hadj werd geboekt vond 30% dat de communicatie tussen hun en het reisbureau goed verliep, terwijl 15% niet tevreden was en het contact als slecht heeft ervaren.

Contractuele afspraken

In bijna de helft van alle gevallen zijn er tussen de reiziger en het reisbureau geen afspraken contractueel vastgelegd. Dit baart ons grote zorgen en dit is tevens de reden dat wij een aparte pagina hebben met tips en advies over het vastleggen van afspraken in een contract.

Bij diegenen die wel een contract hebben getekend werden alle praktische zaken zoals vertrek- en aankomstdata, hotels, vervoer, begeleiding, etc. vermeld.

Eenmaal aangekomen in Saoedi-Arabië vond slechts 21% dat de aankomst goed was geregeld. 17% vond zelfs dat de aankomst qua organisatie zeer slecht was geregeld.

Hotels

Het verschil tussen de tevredenheid over het hotel in Mekka en Medina is vrij groot. Waar 57% aangeeft dat het hotel in Mekka niet voldeed aan de afspraken is 91% wel tevreden over het hotel in Medina. Als toelichting op de onvrede over het hotel in Mekka werd het chronische gebrek aan hygiene als oorzaak gegeven.

Begeleiding

Tijdens de periode waarin de rituelen moeten worden verricht biedt een reisbureau groepsbegeleiding aan. Op de vraag hoe de pelgrims dit hebben ervaren geeft 32% aan dat hij of zij de begeleiding als goed heeft ervaren, 15% vond dit zelfs zeer goed, terwijl 30% de begeleiding als slecht heeft ervaren. Als specifiek werd gevraagd naar de communicatie vanuit de begeleider(s) naar de pelgrims gaf 21% aan dit als positief te hebben ervaren en 28% heeft dit juist als negatief ervaren.

Advies aan de reisbureaus

Als laatste vroegen we in ons onderzoek naar tips en adviezen voor de reisbureaus. Twee punten kwamen in deze laatste vraag vaak naar voren: De begeleiding en het hotel in Mekka.

Meerdere malen hebben de pelgrims aangegeven dat ze het trainen van begeleiders in heldere communicatie richting de groep en de Nederlandse taal erg belangrijk vinden. Mede omdat vanwege de drukte een strakke leiding volgens hen essentieel is. Daarnaast heeft een grote groep pelgrims last gehad van teleurstellende accommodatie in Mekka en raden ze de reisbureaus aan eerlijk te zijn over de faciliteiten van het hotel.

 

Plaats een reactie

*