Islamitische kalender

De Islamitische kalender is gebaseerd op de maankalender. De Islamitische jaartelling bestaat uit de volgende 12 maanden:

 1. Muharram محرّم
 2. Safar صفر
 3. Rabi’-ul-awwall ربيع الأول
 4. Rabi’-ul-thaany (of Rabi’ al-THaany) (Rabi’ II) ربيع الآخر أو ربيع الثاني
 5. Jumaada-ul-awwal (Jumaada I) جمادى الأول
 6. Jumaada-ul-thaany (of Jumaada al-THaany) جمادى الآخر أو جمادى الثاني
 7. Radjab رجب
 8. Sha’baan شعبان
 9. Ramadhaan رمضان
 10. Shawwal شوّال
 11. Dhul Qa’dah ذو القعدة
 12. Dhul Hidjah ذو الحجة

De Hadj periode begint op de achtste dag van de maand dhul hidjah.